Linia autobusowa
115

Gorzowska
Komunikacja Miejska
http://www.komunikacja.org

 
Linia autobusowa 115


Wieprzyce - Wieprzyce (przez Łupowo, Chwałowice)
Schemat trasy linii autobuswowej 115

~1965-1977
Hawelańska-Wybickiego-Łokietka-Estkowskiego-Gwardii Ludowej-Kostrzyńska-Łupowo-Lubczyno-Chwałowice
1977-1991
Wieprzyce-Kostrzyńska-Łupowo-Lubczyno-Chwałowice
1991-
Wieprzyce-Kostrzyńska-Łupowo-Lubczyno-Chwałowice-Jasiniec-Jeżyki-Wieprzyce Dolne-Jeże-WieprzyceKomunikacja Miejska - Autobusy Miejskie - www.komunikacja.org