Linia autobusowa
109

Gorzowska
Komunikacja Miejska
http://www.komunikacja.org

 
Linia autobusowa 109


Śląska - Koszęcin
kursy wariantowe z Zakładu energetycznego, oraz do Ulimia. W kierunku powrotnym niektóre kursy przez Płonicę oraz do Orląt Lwowskich
Schemat trasy linii autobuswowej 109

~1970-1976
Hawelańska-Chrobrego-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Kasprzaka-Grobla-Chrobrego)-Kasprzaka
1976-1981
Hawelańska-Chrobrego-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Kasprzaka-Grobla-Chrobrego)-Kasprzaka-Ulim
1981-1987
Wał Okrężny-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Kasprzaka-Grobla-Wał Okrężny)-Kasprzaka-Ulim
1987-1992
Śląska-Towarowa-Fabryczna-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Kasprzaka-Grobla-Fabryczna)-Kasprzaka-Ulim
1992-31.10.2001
Śląska-Towarowa-Fabryczna-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Koniawska-Grobla-Fabryczna)-Koniawska-Cicha-Małorolnych-Kasprzaka-Ulim
01.11.2001-31.12.2001
Śląska-Towarowa-Fabryczna-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Koniawska-Grobla-Fabryczna)-Koniawska-Cicha-Małorolnych-Kasprzaka-Ulim-Dzierżów
01.01.2002-17.02.2006
Śląska-Towarowa-Fabryczna-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Koniawska-Grobla-Fabryczna)-Koniawska-Cicha-Małorolnych-Kasprzaka-Ulim-Dzierżów-Koszęcin
18.02.2006-13.05.2007
Śląska-Wawrzyniaka-Mazowiecka(powrót:Koniawska-Grobla-Woskowa-Przemysłowa-Kolejowa-Wawrzyniaka)-Koniawska-Cicha-Małorolnych-Kasprzaka-Ulim-Dzierżów-Koszęcin (powrót w kursach wariantowych: Koszęcin-Dzierżów-Płonica-Dzierżów)
14.05.2007-27.07.2007
Śląska-Wawrzyniaka-Mazowiecka(powrót:Koniawska-Grobla-Woskowa-Przemysłowa-Kolejowa-Wawrzyniaka)-Koniawska-Cicha-Małorolnych-Kasprzaka-Ulim-Dzierżów-Koszęcin (powrót w kursach wariantowych: Koszęcin-Dzierżów-Płonica-Dzierżów)
28.07.2007-
Śląska-Towarowa-Fabryczna-Grobla-Koniawska-Cicha-Małorolnych-Kasprzaka-Ulim-Dzierżów-Koszęcin (powrót w kursach wariantowych: Koszęcin-Dzierżów-Płonica-Dzierżów)Komunikacja Miejska - Autobusy Miejskie - www.komunikacja.org