Linia autobusowa
108

Gorzowska
Komunikacja Miejska
http://www.komunikacja.org

 
Linia autobusowa 108


¦l±ska - Borek
kursy wariantowe z Zakładu energetycznego i do Orl±t Lwowskich
Schemat trasy linii autobuswowej 108

1961-1981
Hawelańska-Chrobrego-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Kobylogórska-Grobla-Chrobrego)-Kobylogórska-Wylotowa-Siedlice-Os. Poznańskie-Ciecierzyce-Borek
1981-1987
Wał Okrężny-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Kobylogórska-Grobla-Wał Okrężny)-Kobylogórska-Wylotowa-Siedlice-Os. Poznańskie-Ciecierzyce-Borek
1987-17.02.2006
¦l±ska-Towarowa-Fabryczna-Przemysłowa-Mazowiecka(powrót:Kobylogórska-Grobla-Fabryczna)-Kobylogórska-Wylotowa-Siedlice-Os. Poznańskie-Ciecierzyce-Borek
18.02.2006-27.07.2007
¦l±ska-Wawrzyniaka-Mazowiecka(powrót:Kobylogórska-Grobla-Woskowa-Przemysłowa-Kolejowa-Wawrzyniaka)-Kobylogórska-Wylotowa-Siedlice-Os. Poznańskie-Ciecierzyce-Borek
28.07.2007-
¦l±ska-Towarowa-Fabryczna-Grobla-Kobylogórska-Wylotowa-Siedlice-Os. Poznańskie-Ciecierzyce-BorekKomunikacja Miejska - Autobusy Miejskie - www.komunikacja.org