Nowe tramwaje
w Gorzowie

Gorzowska
Komunikacja Miejska
http://www.komunikacja.org

 
Nowe tramwaje w Gorzowie

o9.o4.2o11
6ZGTW #259
o1.o4.2o11
6ZGTW #258

Komunikacja Miejska - Autobusy Miejskie - www.komunikacja.org