Dzień Otwarty zajezdni Wieprzyce w Gorzowie

Zwiedzamy zajezdnie

Dzień Otwarty MZK Gorzów i Zajezdni Wieprzyce
3o.o7.2oo6 r
Grupa przybyła pierwszym kursem "zerówki"
Dzień Otwarty MZK Gorzów i Zajezdni Wieprzyce
3o.o7.2oo6 r
Zwiedzający oprowadzani po zajezdni
Dzień Otwarty MZK Gorzów i Zajezdni Wieprzyce
3o.o7.2oo6 r
Myjnia autobusowa
Dzień Otwarty MZK Gorzów i Zajezdni Wieprzyce
3o.o7.2oo6 r
Stacja paliw
Dzień Otwarty MZK Gorzów i Zajezdni Wieprzyce
3o.o7.2oo6 r
hala naprawcza tramwajów

Komunikacja Miejska - Autobusy Miejskie - www.komunikacja.org